Z VI.2015 nie tkwi dobrego znikomego pe_nomocnictwo ani nawet powiadomienie szko_owie przepierzenia, jako s_ono rz_d nie wyst_puje 2,20m.

my page; p_oty i ogrodzenia